ЧАСТИНА 2. ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СТРАТЕГІЮ.

 

 


Загальні положення

Початок дивись тут: http://blogs.korrespondent.net/users/blog/samobrankas/a54862

Друга частина нашого викладу містить обов'язкові аспекти предмету "Стратегія національної безпеки". Читач, який має небагато вільного часу,  може проглянути цей розділ побіжно. Приблизно такий самий або близький за змістом текст має бути в будь-якому варіанті "Стратегії", укладеному будь-яким авторським колективом. Це, так би мовити, "обов'язкова програма", данина жанрові. Водночас, просимо звернути увагу, що основний смисловий акцент у цій частині спрямовано на потреби людей, громадян України, задля яких повинні функціонувати всі державні інститути. Основна мета Стратегії –  духовний і матеріальний добробут українців.  Решта – це засоби для досягнення основної мети.
Частина 2.
Стратегія національної безпеки України – офіційно визнана система стратегічних пріоритетів, цілей, завдань, засобів і заходів у галузі внутрішньої і зовнішньої політики, що забезпечують належний рівень національної безпеки країни і напрям її розвитку на середньострокову перспективу.
Основними напрямками забезпечення національній безпеці України є стратегічні національні пріоритети, якими визначаються завдання найважливіших економічних, соціальних і політичних перетворень для створення безпечних умов реалізації природних і конституційних прав та свобод громадян України, здійснення стійкого розвитку країни, збереження територіальної цілісності та суверенітету держави.
Ця Стратегія є базовим документом з планування розвитку системи забезпечення національної безпеки України, в якому викладаються порядок дій і заходи щодо забезпечення національної безпеки. Вона є основою для конструктивної взаємодії органів державної влади, організацій і суспільних об'єднань у справі захисту національних інтересів України і забезпечення безпеки особи, суспільства і держави.
Основне завдання Стратегії полягає у формуванні і підтримці через інструменти забезпечення національної безпеки внутрішніх і зовнішніх умов, сприятливих для реалізації стратегічних національних пріоритетів.
У цій Стратегії використано такі основні поняття:
"національна безпека" – стан захищеності особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх погроз, який дозволяє забезпечити конституційні права, свободи, гідну якість і рівень життя громадян, суверенітет, територіальну цілісність і стійкий розвиток України, оборону і безпеку держави;
"національні інтереси України" – сукупність внутрішніх і зовнішніх потреб держави в забезпеченні захищеності і стійкого розвитку особи, суспільства і держави;
"загроза національній безпеці" – пряма або непряма можливість нанесення шкоди конституційним правам, свободам, гідній якості і рівню життя громадян, суверенітету і територіальній цілісності, стійкому розвитку України, обороні і безпеці держави;
"стратегічні національні пріоритети" - найважливіші напрямки забезпечення національної безпеки, за якими реалізуються конституційні права і свободи громадян України, здійснюються стійкий соціально-економічний розвиток і охорона суверенітету країни, її незалежності і територіальної цілісності;
"система забезпечення національної безпеки" – сили і засоби забезпечення національної безпеки, системно визначені й взаємоузгоджені;
"сили забезпечення національної безпеки" - Озброєні Сили України, інші війська, військові формування і органи, в яких законодавством передбачена військова і (або) правоохоронна служба, а також органи державної влади, що беруть участь у забезпеченні національної безпеки держави на підставі законодавства України;
"засоби забезпечення національної безпеки" – кадрові, матеріально-технічні, технологічні, інформаційні, програмні, лінгвістичні, правові, організаційні та інші засоби, включаючи відповідну інфраструктуру, що використовуються в системі забезпечення національної безпеки для збирання, формування, обробки, передачі або прийому інформації про стан національної безпеки і заходи щодо її зміцнення.
Національні інтереси України і стратегічні національні пріоритети
Національні інтереси України на середньострокову і довгострокову перспективу полягають:
у збереженні, збільшенні та розвитку народу України, забезпеченні його гідного духовного, інтелектуального, матеріального, соціального становища в рамках держави Україна та сучасному глобалізованому світі;
у збереженні миру й запобіганні будь-яким спробам насильницьких дій як у світовому масштабі, так і в державі Україна;
у підвищенні конкурентоспроможності й модернізації національної економіки на основі досягнень науки і технології;
у розвиткові громадянського суспільства та демократичних інститутів;
у забезпеченні непорушності конституційного ладу, територіальної цілісності і суверенітету України;
у забезпеченні соціальної справедливості, міжетнічної та міжконфесійної злагоди всіх верств і прошарків українського суспільства;
у перетворенні України на державу, діяльність якої направлена на підтримку стратегічної стабільності і взаємовигідних партнерських стосунків за умов багатополярного світу.
Внутрішні і зовнішні суверенні потреби держави в забезпеченні національної безпеки реалізуються через стратегічні національні пріоритети. Основними пріоритетами національної безпеки України виступають: гідне моральне, соціальне становище та безпека громадян України, її національна оборона, державна і суспільна безпека.
Для забезпечення національної безпеки Україна, поряд із досягненням основних пріоритетів національної безпеки, зосереджує свої зусилля і ресурси на таких пріоритетах стійкого розвитку:
підвищення якості життя українських громадян, їх духовного та матеріального стану  через гарантування високих стандартів життєзабезпечення, соціальної справедливості та особистої безпеки;
економічне зростання, яке досягається перш за все шляхом модернізації, розвитку національної інноваційної системи та інвестицій у людський капітал;
охорона здоров'я, прогресивне самовідтворення населення, наука, технології, освіта і культура, які розвиваються шляхом зміцнення ролі держави і вдосконалення державно-приватного партнерства;
екологія живих систем і раціональне природокористування, підтримка яких досягається за рахунок збалансованого споживання, розвитку ресурсозаощаджувальних технологій і доцільного відтворення природно-ресурсного потенціалу країни;
стратегічна стабільність і рівноправне стратегічне партнерство, які зміцнюються на основі активної участі України в розвитку багатополярної моделі світобудови.
Для запобігання загрозам національній безпеці необхідно забезпечити соціальні і духовні перспективи громадян України, суспільну стабільність, міжетнічну і міжконфесійну згоду, підвищити рівень зростання національної економіки, підняти якість роботи органів державної влади з метою реалізації громадянами України права на життя, безпеку, працю, житло, здоров'я і здоровий спосіб життя, на доступну освіту та культурний розвиток, рішучими заходами подолати корупцію.
Розвиток стосунків дво - та багатосторонньої співпраці з державами – учасниками Співдружності Незалежних Держав, насамперед з Росією, є для України пріоритетним напрямом зовнішньої політики. Україна прагнутиме розвивати потенціал регіональної і субрегіональної інтеграції і координації на просторі держав – учасників СНД в рамках перш за все самої Співдружності, а також Організації Договору про колективну безпеку і Євразійського економічного співтовариства, що роблять стабілізуючий вплив на загальну обстановку в регіонах, які межують з державами-учасниками СНД.
Україна розвиватиме співпрацю та зміцнюватиме економічні, політичні, гуманітарні та інші зв'язки з Європейським Союзом з перспективою до вступу до нього, вважаючи ці контакти принципово важливими з огляду на завдання національної безпеки.
 

Якщо ви помітили помилку у тексті, виділіть її мишкою та натисніть комбінацію клавіш Alt+A
Коментувати
Поділитись:

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Наші автори
Юлія Дукач Аналітикиня проєкту з дезінфомоніторингу Texty.org.ua
Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії
Віктор Лещинський Президент Національного експертно-будівельного альянсу України
Олег Романчук Публіцист
Володимир Ярославський Шеф і керуючий партнер ресторану "Lucky"